Award

2010

Innovation And Creativity Expo 2010, University of Malaya (1-3 April)
Dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan (Social Sciences & Humanities)

Gold Medal diterima oleh Dr. Sabzali Musa Kahn 
Penyelidikan:  Kajian Terhadap Kesan Tekstur Cat Minyak Pada Permukaan Kertas ArtCard

Silver Medal diterima oleh Prof. Madya Dr. Mohd Nasir Hashim 
Penyelidikan: Skor Orkestra Muzik Melayu Asli

Silver Medal diterima oleh Dr. Loo Fung Ying 

2008

Teater Tengku Kudin 

Karya Prof. Datin Dr. Rahmah Bujang. Olahan Idham Hadi. Arahan Mohd Effindi Samsuddin

• Johan Festival Teater Wilayah Persekutuan
• Pengarah Terbaik
• Pelakon Lelaki Terbaik
• Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik
• Penataan Teknikal Terbaik

2007

Trem Bernama Desire. 

Karya Tennese Williams. Terjemahan Prof. Dr. Solehah Ishak

• Kumpulan Harapan
• Pelakon Pembantu Wanita Terbaik

2006

Pengganti Zen

Terjemahan Pn. Roselina Johari Md Khir.

 

• Naib Johan Festival Teater MAKUM
• Pelakon Lelaki Terbaik
• Pelakon Harapan
• Teknikal dan Set Terbaik

2005

Muzikal ‘Selendang Sakti’

Terjemahan dan adaptasi oleh Pn. Roselina Johari Md Khir.
 

• Drama Terbaik Festival Teater MAKUM
• Pengarahan Terbaik
• Pelakon Wanita Terbaik
• Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik
• Pelakon Wanita Harapan 1
• Pelakon Wanita Harapan 2
• Teknikal dan Set Terbaik
• Kostum dan Make-Up Terbaik

2004

Singa dan Permata

Karya Wole Soyinka terjemahan Pn. Roselina Johari Md Khir.
 

• Drama Terbaik
• Pengarahan Terbaik
• Pelakon Lelaki Terbaik
• Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik
• Pelakon Wanita Terbaik
• Teknikal Terbaik
• Kostum dan Make-Up Terbaik

Last Update: September 29, 2015